iStock_000003100279_Medium.jpg

Kiropraktik

“Att göra med händerna”

Ordet kiropraktik kommer ifrån grekiskan och betyder “att göra med händerna”, vilket är precis vad en kiropraktor gör – behandlar med sina händer. Kiropraktisk behandling syftar i huvudsak till att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. Detta uppnås främst genom olika exakta handgrepp och ett brett kunnande om kroppen, dess funktion och relation till nervsystemet.

 

HUR ARBETAR EN KIROPRAKTOR?

Kiropraktik förknippas ofta med behandling av ryggraden. Ryggraden är på många sätt en central del av kroppen och många problem kan också kopplas dit. Funktionsstörningar kring olika delar av ryggraden kan direkt eller indirekt vara en bidragande orsak till problematik i andra delar av kroppen.

En kiropraktor undersöker och behandlar de skador eller besvär som orsakats av störningar i muskler, leder, nervsystem och deras inbördes relation. Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar görs bedömningar av rörelsemönster, muskulära spänningar och smärta. Dessutom görs en genomgång av patientens arbetssituation, fritidsaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå för att kunna ge bästa möjliga vägledning.

Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manupilation, men även andra manuella behandlingar förekommer.

För att få bästa effekt och bestående hjälp av behandlingen ges oftast råd och träningsprogram som är individuellt framtagna för varje patient och dess specifika problematik.