iStock-175542396 (1).jpg

Naprapati

“Att korrigera orsaken till lidande”

Ordet naprapati har sitt ursprung i det tjeckiska ordet napravit, som betyder korrigering, och det grekiska ordet pathos, som betyder lidande. Tillsammans ger det betydelsen “att korrigera orsaken till lidande” vilket ger en bra bild av vad en naprapat gör. Behandlingen syftar till att minska smärta och återställa kroppens naturliga funktion, samt att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker såsom muskulär obalans eller brister i arbetsplatsen.

Naprapaten ser hela rörelseapparaten i sin helhet och det är just denna helhetssyn, med en kombination av en hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi samt goda kunskaper om anatomi och fysiologi samt ortopedisk och annan konventionell medicin, som är kärnan inom naprapati.

 

HUR ARBETAR EN NAPRAPAT?

En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. Det innebär att behandlingen tar hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar. I huvudsak används en kombination av olika manuella behandlingstekniker såsom ledspecifika behandlingar som manipulation och mobilisering samt mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching. Ofta kan också de manuella behandlingsteknikerna kombineras med till exempel elektroterapi som TENS eller stötvågsbehandling. Många naprapater är också vidareutbildade inom till exempel akupunktur.

 Naprapaten lägger också stor vikt vid att patienten är aktiv och delaktig i sin rehabilitering. Därför återföljs behandlingen ofta av till exempel ett individanpassat träningsprogram eller råd om förbättringar i arbetsmiljön för att nå ett varaktigt behandlingsresultat och långsiktiga hälsoförbättringar.