ultraljud.jpg

Ultraljudsundersökning

Vi använder oss vid behov av diagnostiskt ultraljud för att kunna ställa en säkrare diagnos innan behandling. Det viktigaste när du behandlas är att man vet vad det är som orsakar ditt besvär för att kunna ge dig bäst lämpad vård. Med denna metod kan rörliga bilder spelas in så att den dynamiska rörelsemönstret i leder, senor och muskler kan bedömas. Ultraljudsdiagnostiken är därför ett mycket bra komplement till den kliniska undersökningen.

Med hjälp av ultraljud går det att undersöka många vävnader och organ, både på och inuti kroppen. Sådana vävnader är till exempel hud, muskler, leder, senor, blodkärl och alla organ i magen. Ultraljudsundersökning kan till exempel användas för att ta reda på vilken sjukdom du har eller för att se hur en behandling har fungerat.

Förberedelser

Det behövs oftast inga förberedelser när du ska undersökas med ultraljud.

Så går undersökningen till

Den person som gör ultraljudsundersökningen, använder en liten dosa som kallas ultraljudsgivare. Från dosan sänds svaga ljudvågor in i kroppen. Ljudvågorna reflekteras tillbaka från vävnaderna och organen till ultraljudsgivaren. Det reflekterade ljudet omvandlas med hjälp av en dator till en rörlig bild av kroppens organ och vävnader som kan ses på en bildskärm. Bilderna kan sedan sparas.

Det är helt ofarligt att undersökas med ultraljud. Ultraljudsvågorna ger lite värmeutveckling som du inte kan känna. Energinivåerna är mycket små.

En undersökning som görs på utsidan av kroppen gör inte ont, även om den som undersöker ibland behöver trycka hårt med ljudgivaren. Du ska alltid säga till om du upplever att det är obehagligt. Då kan trycket anpassas. En ultraljudsundersökning som utförs på rätt sätt kan inte orsaka någon skada.

Du kan sitta, ligga eller stå

Du får ligga på rygg eller sidan om ett organ i magen ska undersökas. Ibland får du i stället ligga på mage, sitta eller stå. Små barn kan få ligga intill en vuxen, på den vuxens mage eller sitta i knät. Ofta undersöks området från flera håll, därför kan du behöva flytta kroppen i olika ställningar.

Det går ofta bra att göra en ultraljudsundersökning medan du sitter i en rullstol. Ibland kan en medföljande person vara till stor hjälp, för både dig och för den som utför undersökningen.

Gelé på huden

Vid undersökning med en ultraljudsgivare utanpå kroppen får du ett lager gelé på huden ovanför det område som ska undersökas. Det gör att bilden blir skarpare och bättre. Gelén är kladdig och kan kännas lite kall. Den består mest av vatten och går lätt att torka bort efter undersökningen. Ultraljudsgivaren förs sedan fram och tillbaka över området. Då skapas bilden som visar sig på skärmen.

Ultraljudsundersökningen genomförs här på plats och med diagnostiken kan man ofta bedöma:

 • Skador i leder/ledband – exempelvis en stukad fot eller ett smärtsamt knä.

 • Skador i senor/muskler – exempelvis axelsmärta, armbågssmärta, smärtande hälsena eller hälsporre.

 • Förändringar i slemsäckar

 • Skador på brosk och artros i vissa leder.

 • Muskelbristningar och blödningar.

Vad kan man se med Ultraljud

 • Svullnader/inflammation

 • Förkalkningar i senor och muskulatur

 • Bristningar

 • Ärrbildningar och tjocklek på senor

 • Kärlinväxt/tendinos i senor efter långvarig senproblematik

 • Vissa typer av frakturer


När får jag svar?

Du får oftast svaret direkt.

Biverkningar eller komplikationer

En undersökning med ultraljud ger inga biverkningar eller komplikationer.

När är undersökningen olämplig?

Ett ultraljud blir bäst när det finns en tydlig frågeställning.

Det går inte att undersöka inuti skelettet hos vuxna. Det beror på att ljudvågorna studsar mot skelettets yta. Däremot går det till viss del att se om det finns ojämnheter på ytan av skelettet. Hos barn kan ultraljud användas för att undersöka vissa delar av skelettet som ännu inte har blivit lika hårda som hos vuxna, till exempel höftlederna. 

Det går inte heller att undersöka lungorna, eftersom ljudvågorna inte kan tränga in i organ som innehåller luft. Däremot går det att se lungsäcken, som ligger utanpå lungan. Till exempel går det att se om det finns onormalt mycket vätska i lungsäcken.

Undersökningen av magen kan bli svårare om det finns luft i tarmarna och magsäcken. Annat som kan göra undersökningen svårare är om det finns förkalkningar och senor som sitter tätt. Även kraftig övervikt och fetma gör undersökningen svårare.

OBS, Vi använder inte ultraljud för att diagnosticera besvär i ryggrad, skador i skelett, allmänmedicinska åkommor eller vid fosterdiagnostik.