Glad Påsk!

Glad Påsk!

Passa på att slå dig fri från stillasittandets bojor och kom igång och rör på dig. Ju mer man rör sig, desto friskare blir man – och alla har något att vinna. Men nya forskningsrön visar att vi inte är riktigt så duktiga som vi tror.

Råden för en god hälsa är välkända – rök inte, rör på dig och ät bra mat! Men det är först de senaste decennierna åren som forskare mer exakt har kunnat peka ut vad man uppnår genom att röra sig. Det finns numera starka bevis för att regelbunden motion och träning kraftigt minskar risken för hjärt-kärlsjukdom - den sjukdomsgrupp som orsakar fler dödsfall än någon annan i Sverige. En aktiv livsstil minskar även risken för andra folksjukdomar som diabetes och vissa typer av cancer.

Hur mycket är nog?

Men motion och träning är en investering som tar både kraft och tid, och varje person bestämmer själv sin insats. Frågan är bara var man sätter gränsen. När är man tillräckligt aktiv för att kunna förvänta sig en god hälsa? Enligt svenska myndigheters rekommendation till vuxna bör alla individer, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad.

Forskningen visar att det är de som rör sig allra minst som har mest att vinna. Genom att bara lämna den femtedel av befolkningen som är mest stillasittande halveras risken att i framtiden dö av hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare hälsovinster är att vänta efter varje höjning av aktivitetsnivån, men vinsterna blir mindre och mindre ju mer man närmar sig elitidrottarnas nivå.

Rörelse är alltid bra, och mer är bättre.

Läs mer