Vi väljer miljöcertifierat i Guldklass!

Om vi får välja så väljer vi det miljövänliga alternativet!

Miljöbyggnad är ett svenskt system för så kallad miljöcertifiering av byggnader och idag är över 1000 byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Valet var egentligen ganska enkelt. Hur skulle vi kunna välja något annat med tanke på hur världen ser ut idag. Vi valde den gröna vägen och samtidigt den hälsosammaste vägen för alla som ska vara i våra lokaler. Med en Guldstandard så ställs det väldigt höga krav på innemiljön och därmed en hälsosam och hållbar arbetsplats.

/P-O Fagerström Verksamhetschef

Guld är en mycket hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad miljöprofil, kan satsa på att få. Kraven som ställs är mycket höga, till exempel tillåts får inte radonhalten vara högre än en fjärdedel av lagstadgat krav.

Läs mer om Sweden Green Building Council