Vanliga besvär

Våra terapeuter har bred kompetens inom rörelse- och stödjeorganen samt många års yrkeserfarenhet. Det gör att behandlingsområdet är väldigt brett. Såväl yngre som äldre personer, oavsett fysisk nivå, kan få god hjälp hos våra terapeuter med en rad olika besvär.

Några exempel på vad våra terapeuter behandlar är:

Besvär i nacke/skuldror, spänningshuvudvärk, migrän, axlar, musarm, tennis-/golfarmbåge, ländryggsbesvär, ryggskott, ischiassmärta, knäproblem, hälsenebesvär, m.m.

 

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK

Muskelspänningar i nacke, huvud och axlar är den vanligaste orsaken till huvudvärk.
Huvudvärk som uppstår på detta vis kallas för spänningshuvudvärk eller huvudvärk av spänningstyp och är helt ofarlig. Även om den är ofarlig så kan den vara begränsande för den som drabbas.
I de allra flesta fall är spänningshuvudvärken relativt enkel att hantera själv med korrekt utförda övningar kombinerat med avlastande koordinations- och rörelseövningar.

NACKSMÄRTA

För att med med hjälp av syn och hörsel kunna orientera sig i vår omvärld är det viktigt att nacken fungerar som en rörlig bas för huvudet. Statiska positioner och ensidig belastning som vid t.ex. längre tids arbete framför datorn kan lätt leda till överansträngning av muskler. Detta kan ge smärta i nacken, spänningshuvudvärk och även yrsel och illamående. Ogynnsam belastning av nacken kan ibland generera lokal smärta och kan påverka nerver och orsaka symtom i armarna som t.ex. smärta, förändrad känsel och funktionsbortfall. Genom att arbeta med rörlighet och koordination kring nacke, bröstrygg och skuldra kan dessa besvär avhjälpas.

ONT I AXEL

Rörlighet och rörelsemönster anpassas efter hur vi rör oss. I dagens samhälle sker det mesta av det vi gör framför oss, vilket resulterar i stram främre struktur. Många upplever en svårighet att hitta ett avslappnat läge för axlarna. Då axeln är kroppens rörligaste led ställs höga krav på aktiv stabilitet och koordination i skuldran. Bristande stabilitet och koordination leda till återkommande överbelastningsskador och ihållande smärta.

ONT I ARM & ARMBÅGE

Smärta och bristande funktion i armen begränsar många och är ett stort problem på många arbetsplatser. Ökad belastning av arm och hand, kombinerat med bristande återhämtning leder ofta till smärta och medföljande svaghet i armen. Överbelastningsskador är vanligast kring lederna och genererar ofta smärta i muskelfästen i armen. Smärta och funktionsnedsättning i armen kan ibland genereras av problem i nacke eller axel, därav ska dessa områden inkluderas vid undersökning av smärta i arm och armbåge.

ONT I RYGGEN

Smärta i ryggen är oftast ofarlig men kan orsaka starkt obehag och oro hos den som drabbas, speciellt eftersom ryggen kan vara svår att avlasta. Muskelspänningar är så gott som alltid en del av smärtbilden även när andra strukturer är orsaken till smärtan.

Förändringar i rörelsemönster efter en initial period med mer akut smärta kan ofta leda till mer långvariga problem.

ONT I BEN OCH KNÄ

Ben och knän drabbas ofta av skador vid idrott och fysisk aktivitet. Knäna utsätts för stora krafter vid tex kollisioner i fotboll eller vid rotation under ett fall i skidbacken som lätt skadar ledband och ligament om det vill sig illa. Överbelastningsskador och muskelrupturer i lår eller vad är en vanlig följd av för hastigt upptrappad belastning och bristande återhämtning. Smärta och funktionsnedsättning i ben kan även orsakas av problem i höft, säte eller rygg och det är därför viktigt att dessa områden inkluderas i undersökningen.